Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Kontakt

Meno školy: Základná škola s MŠ
Email školy: zsgrinava@gmail.com
Email na webmastera: zsgrinava@gmail.com
Telefón: +421 (0)336422249 Riaditeľ
+421 (0)911733620 Riaditeľ
+421 (0)336400688 ZŠ
+421 (0)336422630 MŠ
+421 (0)336422242 ŠJ
+421 (0)911225619 MŠ
+421 (0)911225764 ŠJ
+421 (0)911233620 ŠKD
Adresa školy: Orešie 3
902 03 Pezinok
zsgrinava@gmail.com
IČO: 36063924
ZVONENIE: 1.hod: 8,00 - 8,45
2.hod: 8,55 - 9,40
3.hod: 10,00 - 10,45
4.hod: 10,55 - 11,40
5.hod: 11,50 - 12,35
6.hod: 12,40 - 13,25
7.hod: 14,00 - 14,45