Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Gabriela Fornerová Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12 52
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Ivana Feketeová Vyučovanie anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základnej škole 3 55
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Adámková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 27
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Mgr. Anna Ďureje Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 66
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti so stavbou vzdelávacích programov 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Mgr. Kristína Habová Pedagogická diagnostika 6 114
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Květoslava Hrdinová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 52
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ľubomír Janečka Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 70
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Mgr. Ľuboslava Kulisievičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 59
Využívanie informačných technológií pre pokročilých 12
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Mgr. Jana Sabolová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018