Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
English Time
FIMO
Florbal cup
Horolezci
Keramický krúžok
Krúžok logiky
Nemecký jazyk
Objav v sebe umelca
Scrabble
Slovenský jazyk T9
Staň sa rytierom
Šach-mat
Školský klub detí
Šport je hra
Tvorivé stavebnice
Zasúťažme si

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2018