Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Gabriela Fornerová FG Rozvrh
Riaditeľka
Foto Ing. Ivana Feketeová FI Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 7.A
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 9.A
Foto Mgr. Zuzana Adámková AZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Dušan Caja CD Vychovávateľ
 
 
Mgr. Anna Ďureje DA Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Foto Mgr. Kristína Habová HK Vychovávateľka
Foto Mgr. Květoslava Hrdinová HK Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Foto Mgr. Miroslava Hvojniková HM Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Foto Mgr. Ľubomír Janečka JL Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Ľuboslava Kulisievičová KL Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Miroslav Mika MM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Róbert Mišových MR Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Natália Neupauerová NN Špeciálny pedagóg
 
 
Soňa Nováková NS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Pavlíková PK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Polák PM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Zuzana Romančíková RZ Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Sabolová JS Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Simona Sviteková SVS Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Iveta Šimonová ŠI Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018

Voľné miesta na našej škole