Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

KONZULTAČNÉ HODINY

Konzultácie rodičov s učiteľmi

Vážení rodičia!

Škola umožňuje konzultovať vaše otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí vždy v pondelok, maximálne v 30 minútových intervaloch, v čase od 12,oo do 16,oo po nahlásení sa u jednotlivého pedagogického pracovníka telefonicky alebo mailom minimálne jeden pracovný deň vopred na adresu školy.

 

Záznam z individuálnej konzultácie (vyplní učiteľ na stretnutí), tlačivo:

zaznam_z_indiv_konzultacie.doc

 

 

vedenie ZŠ s MŠ, Orešie