Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Typ s DPH Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
Zmluva 4/2018 Poskytovanie obedov počas školských prázdnin 2.45/obed s DPH 06.07.2018 Rímskokatolícka cirkev - farnosť Grinava Mgr. Gabriela Fornerová riaditeľka
Faktúra 162 Mobily ZŠ 36,77 s DPH 05618704 27.06.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 166 Rudla 107,36 s DPH 27 27.06.2018 Miroslav Kren
Faktúra 163 Mobil MŠ 22,33 s DPH 05618704 27.06.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 164 Mobil ŠJ 25,52 s DPH 2028822290 27.06.2018 Slovak Telecom a.s.
Faktúra 165 Toner 84,00 s DPH 52 28/2/2017 27.06.2018 Z+M servis a.s
Faktúra 161 Prenájom rohoží 32,69 s DPH Zmluva 26.06.2018 Lindstrom, s.r.o.
Faktúra 160 ASC agenda ZŠ 349,00 s DPH 51 22.06.2018 ASC Applied Software Consultants
Faktúra 159 Mzdová a personálna agenda 95,12 s DPH 05/AS16/71-02/05 22.06.2018 Mesto Pezinok
Faktúra 158 Okno 90,00 s DPH 50 21.06.2018 BETA-STAV s.r.o
Faktúra 157 Novimatic na umývanie 108,36 s DPH 49 14.06.2018 UNIVERSAL I Hanker Karol
Faktúra 156 Nedoplatok elektrina 170,32 s DPH 1111134 13.06.2018 Energie2
Faktúra 155 Ochrana osobných údajov 30,00 s DPH 14/229 ZO 13.06.2018 BESONE s.r.o.
Faktúra 154 Čistiace prostriedky 414,11 s DPH 48 12.06.2018 Papera s.r.o.
Faktúra 153 Oprava umývačky 54,00 s DPH 47 12.06.2018 ALVEX spol.s. r. o
Faktúra 147 Poplatok za vodu MŠ 80,86 s DPH PZ00062275_006, 004 12.06.2018 Bratislavská vodáren.spol
Faktúra 152 Tlačiarenské služby 17,27 s DPH 46 11.06.2018 Slovenská pošta a.s.
Faktúra 151 Právne služby 150,00 s DPH Zml. o poskyt. práv 07.06.2018 Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, Phd.
Faktúra 148 Pevná linka ŠJ 31,42 s DPH 2028822290 07.06.2018 Slovak Telecom a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2438