Navigácia

2% z dane

2% zo zaplatenej dane

Vážení rodičia,

V týchto dňoch sa máte možnosť rozhodnúť ako bude použitá časť Vami zaplatenej dane. Budeme vďační, ak poukážete 2% zo zaplatenej dane v prospech Vašich detí v našej škole. Získané finančné prostriedky použijeme na modernizáciu vybavenia školy a skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu. Ďakujeme

Tu si môžete stiahnuť tlačivo na darovanie 2% dane. Všetkým darcom ďakujeme.

vyhlasenie-o-poukazani-dane-fyzicka-osoba-2022.pdf

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Orešie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Orešie 3359/32, 90203 Pezinok
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo (IČO):

                                          30792797

IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria