Navigácia

JOLLY PHONICS

Už v prvom ročníku sa učíme čítať a písať v anglickom jazyku.

        

           Vo výučbe anglického jazyka máme od prvého ročníka zaradený program s využitím metódy Jolly Phonics. Jolly Phonics  je multi-zmyslový vzdelávací program navrhnutý špeciálne pre malé deti (od 3 rokov). Program je zameraný na výučbu čítania a písania v anglickom jazyku už od skorého veku. S týmto programom sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale všetky zvuky, ktoré sa v anglickej výslovnosti vyskytujú (42 zvukov). Každý zvuk je deťom predstavený prostredníctvom konkrétneho gesta - znaku. Zároveň sa deti učia tieto zvuky písať a spájať ich do slov, ktoré čítajú. Postupne čítajú celé vety a už v prvom roku výučby sú schopné prečítať si krátku knihu.

Výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, realizuje vo viac ako 100 krajinách sveta a od novembra 2014 je akreditovaným vzdelávacím programom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V budúcom školskom roku plánujeme zaviesť metódu Jolly Phonics už aj v materskej škole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria