Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

RADA ŠKOLY

Členmi Rady školy sú:

Predsedkyňa rady školy: Eva Pilátová

Pedagogickí    zamestnanci:                Mgr. Ľubomír Janečka, Zuzana Strečanská

Ostatní zamestnanci: Gabriela Gašparovičová

Zástupcovia rodičov:    Ing. Jana Šilharová, Mgr. Lucia Strížová, Blanka Srnánková, Eva Pilátová

Zástupca zriaďovateľa:                        

                              MUDr. Richard Demovič,   PhDr. Milan Grell, Drahomír Šmahovský, Mgr. Roman Šmahovký                        

 Nová Rada školy pri ZŠ s MŠ je plne funkčná od 27.9.2016 na nové funkčné obdobie.

Najaktuálnejšie informácie nájdete na facebook Základná škola s materskou školou Pezinok: facebook.com/zssmsoresie

DNES JE:

Utorok 21. 8. 2018
Počet návštev: 2515884

Narodeniny a meniny majú:

Dnes (Utorok 21.8.2018)
Jana Radičová (1.A)
Jana Rajtárová
Mgr. Jana Sabolová
Pozajtra (Štvrtok 23.8.2018)
Filip Hajtmánek (6.A)
Filip Kapucian (5.A)
Filip Polakovič (4.A)

ZVONENIE NA VYUČOVACIE HODINY

1. hodina:   8,00 - 8,45

2. hodina:   8,55 - 9,40

3. hodina: 10,00 - 10,45

4. hodina: 10,55 - 11,40

5. hodina: 11,50 - 12,35

6. hodina: 12,40 - 13,25

7. hodina: 14,00 - 14,45

NOVINKY

AKTUALITY

ZOZNAM VECÍ PRE 1. ROČNÍK

Zošity: 3x - 511 s pomocnými linajkami, 3x - 511, 2x - 510, 10x - 513 alebo 523, 1x - 624

Ceruzky - 3 ks mäkká (2 = B)

Bombičkové atramentové pero

Ceruzkové farbičky (12 farieb)

Výkresy: veľké (A3) - 20 ks, malé (A4) - 30 ks

farebný papier, temperové farbičky, voskovky (pastelky), plastelína, strúhadlo, guma, štetec plochý aj guľatý, nožnice, lepidlo na papier, nádobka na vodu, obrus na Výtvarnú výchovu

Úbor na Telesnú výchovu (biele tričko, ponožky, tepláková súprava, cvičky)

Hygienické potreby: papierové vreckovky a utierky, WC papier, tekuté mydlo.

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2017 / 2018

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA                     2017 / 2018

Záver školského roka sa niesol v slávnostnom duchu. Všetkým žiakom sa prihovorila pani riaditeľka Gabriela Fornerová, primátor mesta Oliver Solga, predsedkyňa Rady školy p. Pilátová a náš poslanec pán Šmahovský. Najlepším žiakom bolo udelené ocenenie a potom v jednotlivých triedach rozdali vyučujúci túžobne očakávané vysvedčenia.

Krásne prázdniny chlapci a dievčatá!

ROZLÚČKA DEVIATAKOV

ROZLÚČKA DEVIATAKOV

V posledný deň vyučovania sa naši deviataci prišli rozlúčiť so všetkými pedagogickými pracovníkmi školy. Stretli sme sa v zborovni a rozlúčka aj s príhovormi žiakov a riaditeľky školy boli dôstojným ukončením školskej dochádzky.

Tak veľa šťastia v ďalšom živote, deviataci!

BRANNO - ŠPORTOVÝ POLDEŇ

BRANNO - ŠPORTOVÝ POLDEŇ

Dňa 21. júna 2018 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili branno - športového dopoludnia, poriadaného Mestskou políciou v Zámockom parku. Žiaci absolvovali 7 rôznych stanovíšť, kde ukázali svoju fyzickú zdatnosť. Hoci súťažili s o rok staršími súpermi, umiestnili sa na krásnom 4. mieste. Na záver podujatia si pochutnali na fazuľovej polievke a ovocnej malinovke.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu, chlapci a dievčatá!

CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

Dňa 26.6.2018 sa uskutočnilo v Pezinskom kultúrnom centre odovzdávanie cien v literárnej súťaži žiakov a študentov o „ Cenu primátora mesta “. Naši žiaci boli mimoriadne úspešní a súťažili v dvoch kategóriách – próza a poézia. Ocenení boli: kategória próza I. stupeň – Šilhárová Dáša (1. miesto), Brliť Matej (3. miesto), Strezenická Dominika ( čestné uznanie ), kategória próza II. stupeň – Matoková Michaela (1. miesto), Mikušová Laura (2. miesto), Havlovičová Marianna (3. miesto ), Kováč Tomáš ( čestné uznanie ), kategória poézia I. stupeň – Riecka Lucia (2. miesto). Primátor mesta Pezinok odovzdal aj ocenenia pre najúspešnejšieho žiaka v meste Pezinok. Ani v tejto súťaži sa naši žiaci nestratili a ocenení boli : Ivanová Daniela (7.A), Čubyrková Sára (7.A), Hajtmánek Filip (6.A). Všetkým našim žiakom gratulujeme.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV V PEZINKU

                 HOKEJBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV                V PEZINKU


Naši chalani sa každoročne zúčastňujú hokejbalového turnaja základných škôl, ktorý organizuje Hokejbalový klub v Pezinku v spolupráci s mestom.

V piatok, 22. 6. 2018 sa v príjemnom počasí rozbehli zápasy a chlapci si s chuťou zahrali. Vo fotogalérii je zopár fotografií z turnaja. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy.

ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽI VEĽVYSLANECTVA SLOVINSKEJ REPUBLIKY V SR

ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽI VEĽVYSLANECTVA SLOVINSKEJ REPUBLIKY V SR

20. mája tohto roka sme prvýkrat oslavovali Medzinárodný deň včiel. Pri tejto príležitosti vyhlásilo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v SR literárno - výtvarnú súťaž pre základné školy "Save the Bees." Žiaci našej školy získali 4 ocenenia. Mimoriadnu cenu poroty za literárne práce v ANJ získali Daniela Ivanová a Dominik Marček zo 7.A a  Filip Hajtmánek (6.A). Mimoriadnu cenu poroty vo výtvarnej časti získala Tatiana Axamítová (6.A). Ceny si žiaci prevzali priamo na Veľyslanectve Slovinskej republiky. Do výtvarnej časti súťaže sa zapojili aj tretiaci. Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU!

Otvorte si link https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/pezinok  a hlasujte za našu školu. Ak vyhráme získame pre deti nový nábytok do Zelenej triedy v našej škole

Mgr. Gabriela Fornerová, riaditeľka školy

OZNAM

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI NAŠICH DETÍ JE VJAZD AUTOMOBILOV DO AREÁLU ŠKOLY  PRÍSNE ZAKÁZANÝ

Mgr. Gabriela Fornerová, riaditeľka školy

 

POZDRAV Z RWANDY

POZDRAV Z RWANDY

Krásny pozdrav nám poslali školáci zo školy v Kigali, Rwanda. So školou v Kigali si naši žiaci  príležitostne vymieňajú pozdravy. Nedávno písali listy a pozdravy kamarátom v Rwande. Veríme, že kreatívne výtvory potešili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 2018

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 2018

Dňa 24.5.2018 sa naša škola zúčastnila prvého ročníka Športových hier, ktoré organizovala ZŠ Fándlyho. Školu reprezentovalo 8 členné družstvo žiakov 1. stupňa, ktorí súťažili v zaujímavých disciplínach. Každý bojoval zo všetkých síl a tak sme z piatich pozvaných škôl získali  krásne druhé miesto. Okrem diplomu a darčekov si žiaci odnášali dobrý pocit zo športových výkonov. Organizátorom ďakujeme za prípravu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Dúfame, že o rok putovný pohár skončí na Oreší.

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: KUPECKÉHO SVET

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: KUPECKÉHO SVET

Jakub Pavlík, žiak 3.A triedy získal v piatom ročníku výtvarnej súťaže Kupeckého svet krásne 2. miesto vo svojej kategórii. Blahoželáme , Jakub!

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ - TVORIVÝ JAZYKOVÝ PROJEKT

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ - TVORIVÝ JAZYKOVÝ PROJEKT

"Môj slovník z reality alias slovíčka v malíčku 2018." Cenu za najrozsiahlejší slovník si v kategórii ANJ odniesla SÁRKA ČUBYRKOVÁ (7.A). Do súťaže sa mohli zapojiť školy na Slovensku a v Čechách s jedným obrázkovým slovníkom vo vybranom cudzom jazyku. Sárka vytvorila veľký obrázkový slovník so 45 slovíčkami.
Gratulujeme a tešíme sa z úspechu.

DEŇ MATIEK V ŠKOLE NA OREŠÍ

Druhá nedeľa v máji sa nesie v znamení osláv Dňa matiek. Deti našej školy pripravili pekný program a zúčastnili sa skutočne všetci. Od malých škôlkárov až po deviatakov. Mamy, mamičky, babky i staré mamy - každá si mohla prísť po darček vo forme básne či piesne od svojho dieťatka. Počasie nádherné, program tiež. Tak ešte raz: Ďakujeme Vám naše mamy za všetku Vašu starostlivosť a opateru!

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM 2018 - OKRESNÁ SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM 2018 - OKRESNÁ SÚŤAŽ V ANGLICKOM JAZYKU

Tento rok sme sa opäť zúčastnili súťaže v prednese v anglickom jazyku, naši žiaci nás úspešne reprezentovali v náročnej konkurencii, do súťaže bolo v jednotlivých kategóriách prihlásených viac ako 50 žiakov ZŠ. Daniela Ivanová (7.A) získala 2. miesto za prednes prózy, Matúš Kúšik (8.A) získal 3. miesto za prednes poézie. V prednese poézie nás reprezentovala aj Lea Běhavá (6.A) a v speváckej časti: Tamara Jakimová (7.A) a Laura Sisková (8.A). Všetkým žiakom patrí naše veľké poďakovanie a uznanie za ich vynikajúce výkony.

PRVÉ MIESTO V NÁRODNOM KOLE SÚŤAŽE MINISTERSTVA VNÚTRA SR

PRVÉ MIESTO V NÁRODNOM KOLE SÚŤAŽE MINISTERSTVA VNÚTRA SR

28. marca 2018 sa na Červenom Kameni konalo slávnostné odovzdávanie cien národného kola súťaže MV SR - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017/2018. Sárka Čubyrková zo 7.A si odniesla cenu za 1. miesto v kategórii žiakov II. stupňa základných škôl. Cenu získala v rámci vyučovania anglického jazyka za výtvarné spracovanie nástenného slovensko-anglického kalendára. Gratulujeme a tešíme sa z úspechu.

ZÁPIS PRVÁČIKOV na OREŠÍ

ZÁPIS PRVÁČIKOV na OREŠÍ

Vo štvrtok a piatok prvý aprílový týždeň sme sa venovali zápisu budúcich prváčikov. Pani učiteľky si pripravili sériu zábavných obrázkových úloh, ktoré precvičili všetky deti v bystrosti úsudku a tvorivosti. Tešíme sa va vás, naši noví prváci! A ako to vyzeralo na zápise si môžete pozrieť vo fotoalbume.

ZDRAVÝ CHRBÁTIK

ZDRAVÝ CHRBÁTIK

Dňa 27.3.2018 žiaci tried prvého stupňa v rámci projektu Zdravý chrbátik absolvovali prednášku Mgr. M. Kolárovej o správnom držaní tela. Zároveň videli aj ukážky cvičení na fit lopte, čo si následne mohli vyskúšať v praxi.

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

Dňa 16.3.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Šiestak Filip Hajtmánek vybojoval vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Gratulujeme!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ sa vydaril. V piatok, 16. marca sme pripravili s našimi žiakmi príjemné predstavenie školy s aktivitami a prácou, ktoré deti sprevádza počas vyučovania. Hravou formou sme malým predškolákom a ich rodičom ukázali ako sa narába s číslami, farbami, písmenkami, obrázkami.  Spoločne strávené popoludnie, plné zábavných aktivít sa vydarilo. Vo fotoalbume si pozrite množstvo fotografií ktoré sme pripravili ako spomienku na naše spoločné stretnutie. A už dnes sa tešíme na zápis našich prváčikov do prvého ročníka.

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV

Dňa 21. marca 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia celoslovenského testovania z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Základné informácie k testovaniu nájdete tu: testovanie9.pdf

V tento deň žiaci deviateho ročníka nebudú mať vyučovanie podľa rozvrhu a po skončení testovania pôjdu domov. 

NA DEŇ 21.3.2018 UDEĽUJE RIADITEĽKA ŠKOLY ŽIAKOM 5., 6., 7., 8. ROČNÍKA RIADITEĽSKÉ VOĽNO. 

ŽIACI PRVÉHO STUPŇA BUDÚ MAŤ VYUČOVANIE DO 12:00 HOD. ŠKD 21.3.2018 NEBUDE.

SÚŤAŽ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

V minulých dňoch naši žiaci prvého stupňa súťaťili v prednese poézie a prózy. Súťaž má názov podľa velikána slovenskej literatúry - Hviezdoslavov Kubín. Na obrázkoch vidíte víťazov v jednotlivých kategóriách.

 

 

Valentínsky florbal na Gymnáziu

Valentínsky florbal na Gymnáziu

Tohtoročný sviatok Valentína sa niesol v znamení športu. Naši chlapci a dievčatá sa zúčastnili pekného turnaja vo florbale, ktorý pripravili naši priatelia z pezinského Gymnázia. Súťažilo sa v dvoch skupinách a podarilo sa nám postúpiť do zápasu o tretie miesto. Podarilo sa! Prví skončili žiaci z Modry ZŠ Vajanského, druhá ZŠ Báhoň. Diplom bude určite pýchou pre nás všetkých a výzvou do ďalších súťaží.

KARNEVAL PRED POLROČNÝM HODNOTENÍM

KARNEVAL PRED POLROČNÝM HODNOTENÍM

Naši žiaci v polroku svojej práce pripravili pekné podujatie - Karneval, na ktorom sa predstavili v krásnych maskách. Vo fotoalbume si pozrite obrázky, na ktorých sa predviedli prvostupniari v úchvatných prestrojeniach.

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

Vynikajúci úspech v okresnom kole anglickej a nemeckej olympiády dosiahli žiaci siedmeho ročníka. Dominik Marček obsadil v okresnom kole olympiády v ANJ 2. miesto. Mariannka Havlovičová obsadila 2. miesto v okresnom kole olympiády v NEJ. Gratulujeme k výborným výkonom a tešíme sa spolu s nimi.

POŠTA JEŽIŠKOVI

POŠTA JEŽIŠKOVI

Naši prváci písali Ježiškovi. V týchto dňoch prišla každému žiakovi, ktorý Ježiškovi napísal, odpoveď. Listy im pani učiteľka rozdala a doma pod stromčekom si zásielku každý prečíta.

VIANOČNÁ KAPUSTNICA UČITEĽOV

VIANOČNÁ KAPUSTNICA UČITEĽOV

Vianoce sa blížia aj pre našich zamestnancov školy, preto 15. decembra vymyslelo riaditeľstvo stretnutie všetkých ľudí pracujúcich v našej škole na slávnostnom posedení v jedálni. Pri chutnej kapustnici, ktorú navarili školník s učiteľom fyziky, si všetci družne podebatovali. Kuchárky napiekli perfektné pagáčiky a zvyšné sladkosti priniesli viaceré kolegyne. 

VIANOČNÝ VEČIEROK 2017

VIANOČNÝ VEČIEROK 2017

Tohtoročné Vianoce sú predo dvermi, a tak ako každoročne, pripravili naši žiaci večierok s programom pre rodičov a všetkých priateľov školy na Oreší.  Scénky, tanečné choreografie, piesne, hudba aj záverečná pieseň žiakov školy v úplnej tme.  A zúčastnili sa úplne všetci! Od maličkých škôlkárov až po deviatakov. Ďakujeme chlapci a dievčatá!

MIKULÁŠ 2017

MIKULÁŠ 2017

Hurá, aj v tomto roku prišiel! Presne! Pochodil všetky triedy a každé dieťa odmenil sladkosťou. Čerti si však robili svoju prácu a tých, ktorí sem-tam vyrušujú aj potrestali. Niektorí žiaci boli doslova zmaľovaní... Vo fotogalérii si pozrite fotografie z návštevy Mikuláša u nás.

VIANOČNÁ AKADÉMIA

VIANOČNÁ AKADÉMIA

Vážení rodičia, starí rodičia, žiaci a priatelia našej školy! Pozývame Vás na             VIANOČNÚ AKADÉMIU, ktorá sa uskutoční 8. 12. 2017 o 16:00 hod.         v telocvični našej školy.

SÚŤAŽ V ĽUDOVOM SPEVE O CENU HRNČÁRSKEHO ŠKRÁTKA

SÚŤAŽ V ĽUDOVOM SPEVE O CENU HRNČÁRSKEHO ŠKRÁTKA

Dňa 10.novembra 2017 sa zúčastnili dievčatá z našej školy -  Tamara Jakimová (7.A), Laura Sisková (8.A) a Lucia Bušová (7.A) súťaže v ľudovom speve: Súťaž o cenu hrnčárskeho škrátka, ktorá sa konala v Modre. Súťažili v sólovom speve, pri ktorom ich doprevádzala na husliach Lucia Bušová. Dievčatá získali nové skúsenosti a odhodlanie zúčastniť sa súťaže aj budúci rok. Dievčatá, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

VÝCVIK PSOV A KONÍ POLICAJNÉHO ZBORU SR

VÝCVIK PSOV A KONÍ POLICAJNÉHO ZBORU SR

Hneď po jesenných prázdninách čakalo naše decká milé prekvapenie. Policajný zbor SR v Bratislave prišiel k nám na návštevu s ukážkou práce cvičených psov a koní. Tieto zvieratá sú v službách polície a úspešne pomáhajú pri každodennej práci polície. Vo fotodokumentácii si pozrite obrázky z tohto podujatia.

KÚZELNÁ FYZIKA

KÚZELNÁ FYZIKA

Vzdelávací program "Kúzelná fyzika" pod vedením p. Michala Figuru si mali možnosť vyskúšať aj žiaci našej školy. Program bol určený madším žiakom, ktorí samotný predmet ešte nemajú vo svojom rozvrhu. Hravá hodina fyziky bola plná zábavných experimentov. Snahou našej školy je podporovať aj u mladších žiakov zvedavosť a záujem o fyziku, s ktorej zákonitosťami sa stretávajú v každodennom živote. Takéto učenie formou zážitku, pri ktorom majú žiaci možnosť sami vyskúšať si a pocítiť ako veci okolo nás fungujú,  umožní žiakom ľahšie chápať zákonitosti fyziky a predstavuje vysoko efektívny spôsob osvojovania si nových vedomostí.

KRISTÍNKA RUSNÁKOVÁ z 3. A triedy

KRISTÍNKA RUSNÁKOVÁ    z 3. A triedy

Naša žiačka Kristínka Rusnáková (3.A) získala 14. októbra 2017 diplom za 1. miesto v spoločných skladbách v gymnastickej súťaži "O VESELSKÝ POHÁR 2017" v kategórii Naděje nejmladší A, vo Veselí nad Moravou. Blahoželáme, Kristínka!

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

Dňa 9.10.2017 sme spojili svoje sily so ZŠ Fándlyho a spoločne sme absolvovali exkurziu do, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Cieľom múzea je bojovať proti antisemitizmu, xenofóbii, rasizmu a pripomínať si životné príbehy obetí a preživších holokaustu. Naši deviataci sa okrem prezretia expozície zúčastnili aj odbornej prednášky.

TEKVICOVÁ PÁRTY 2017

TEKVICOVÁ PÁRTY 2017

Aj tohtoročná Tekvicová párty sa vydarila! Aj napriek chladivému počasiu sa na školskom dvore zišli žiaci všetkých tried a prišli aj naši škôlkári. Svetlonosov, strašidielok aj výtvorov s príbehom bolo skutočne neúrekom. Ťažko bolo vyberať najlepšie. Napokon sa podatilo a ocenili sme jednotlivcov aj kolektívy tvorcov. A dobrôt, ktoré pripravili decká za pomoci rodičov bolo od výmyslu sveta! Rekordná účasť detí, rodičov aj priateľov školy iba potvrdzovali obľúbenosť tohto podujatia.

Vo fotogalérii si pozrite rozsiahlu repotráž.

VINOBRANIE 2017

VINOBRANIE 2017

Tohtoročné Vinobranie bolo trošku chladnejšie a upršanejšie. Aj napriek počasiu sa však vydarilo a na alegorickom sprievode sa naša škola opäť zúčastnila. Reprezentovali sme Grinavu - historickú časť Pezinka. Vo fotogalérii si pozrite obrázky zo sprievodu a nasajte atmosféru, ktorá na Vinobraní vládla.

TOMÁŠ SRNÁNEK JE MAJSTER SLOVENSKA

TOMÁŠ SRNÁNEK JE MAJSTER SLOVENSKA

Náš ôsmak Tomáš Srnánek sa stal pre rok 2017 Majstrom Slovenska v INLINE SLALOME v Martine. Srdečne blahoželáme.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA JE TU!

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA JE TU!

Školský rok 2017/2018 sa práve začal. Hneď v prvý deň sme sa zišli v priestoroch telocvične. V škole sme privítali nové pani učiteľky: pani Ivetu Šimonovú, bude učiť prváčikov. Nové sú aj Simona Sviteková (SJ - HV), Miroslava Hvojniková (DEJ - GEO), Marta Laščáková (NEJ - ANJ).

Na slávnostnom otvorení školy sa účastnil aj primátor mesta Pezinok Oliver Solga a poslanci za miestnu časť Grinava Roman a Drahomír Šmahovský.

Tak hurá do nových pekných dní v našej škole!

AJ UČITELIA PRÁZDNINUJÚ

AJ UČITELIA PRÁZDNINUJÚ

Keby ste chceli vedieť, ako presne prázdninujú učitelia našej školy, museli by ste v týchto dňoch prísť znova do školy. Našli by ste ich tam všetkých v pracovných odevoch s náradím v rukách. Pre našich žiakov pripravujeme k septembru triedy a mnohé potrebujú rekonštrukciu. Obrázky vo fotodokumentácii sú z prác pri natieraní soklov syntetickou farbou.

Že naše pani učiteľky nie sú maliarky-natieračky? Neverte tomu! Dobrý učiteľ dokáže takmer všetko...

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

Aj tohtoročný záver školského roka 2016/2017 sa niesol v slávnostnej atmosfére. Po príhovore pána riaditeľa Ondreja Koreňa a poslancov mestského zastupiteľstva, vedenie školy odmenilo najlepších žiakov peknou knihou. V závere sa riaditeľ O. Koreň poďakoval za niekoľkoročnú prácu celému kolektívu a rozlúčil sa - odchádza do dôchodku. Privítal a ohlásil nastupujúcu p. riaditeľku - Gabrielu Fornerovú a zaželal jej veľa úspechov v práci. Potom sa už žiaci rozišli do svojich tried a dostali vysvedčenia za svoju celoročnú prácu. Tak teda príjemné prazdniny milí žiaci!

HOKEJOVÝ TURNAJ o POHÁR PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

HOKEJOVÝ TURNAJ o POHÁR PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

V závere školského roka 2016/2017 sa uskutočnil ďalší ročník turnaja:              O putovný pohár primátora mesta Pezinok v minihokeji.

Naši chalani tam nemohli chýbať. Výber žiakov zo šiesteho a siedmeho ročníka síce nedokázal konkurovať deviatakom z iných škôl, ale našou hrou sme prekvapili viacerých učiteľov - trénerov konkurenčných družstiev. Chalani boli zdatnými súpermi každej zo škôl. Za vzornú reprezentáciu ďakujeme, chlapci!

LITERÁRNA SÚŤAŽ O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

LITERÁRNA SÚŤAŽ O CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

Dňa 26. 6. 2017 v Dome kultúry v Pezinku bola vyhodnotená literárna súťaž o Cenu primátora mesta Pezinik 2017 s nasledovnými výsledkami našich žiakov:

Nico Živner 3.A (1. miesto - poézia), Dáša Šilhárová 3.A (2. miesto - poézia), Samuel Mojžiš 3.A (3. miesto - poézia), Romana Dulíková 3.A (3. miesto - próza), Tibor Dulík 3.A (3. miesto - próza), Patrik Strezenický 7.A (2. miesto - próza), Tomáš Kováč 7.A (2. miesto - próza), Lucia Brliťová 5.A (3. miesto - próza), Daniel Virgovič 7.A (2. miesto - poézia). Z dvadsiatich ocenených sme získali deväť umiestnení!

Oceneným srdečne blahoželáme!

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ: MODERNÁ GYMNASTIKA

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ: MODERNÁ GYMNASTIKA

Kristínka Rusnáková, žiačka našej školy (2.A), získala v meste Imielin (Poľsko)  I. miesto v súťaži modernej gymnastiky kategórie 2009 "C". Blahoželáme!

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ POĽSKA

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ POĽSKA

Náš žiak, Tomáš Srnánek sa zúčastnil v týchto dňoch Medzinárodných majstrovstiev Poľska v Inline Alpine Slalome. V kategórii Junior C zíslal krásne 3. miesto. Blahoželáme!

UMELCI V PRÍRODE - LAND ART

UMELCI V PRÍRODE - LAND ART

Umelecké diela z prírodných materiálov vytvorili šikovné ruky našich piatakov a šiestakov. LAND ART - umenie z prírodných materiálov si žiaci vyskúšali počas krásneho slnečného dňa, stráveného v prírode a spojili tak pobyt vonku s umeleckou tvorbou.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2017

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2017

Tohtoročnú oslavu MDD  prežili siedmaci v prírode. Vyrazili sme z neďalekého Limbachu a cez vinohrady a popod hory sme sa presunuli ku Grinavským jazerám. A tu práve natáčali epizódu seriálu Horná Dolná. Ako komparz nás síce neprijali, ale za vzorné správanie sme sa mohli odfotografovať pri legendárnej Rapidečke... Na záver výletu sme si ešte posedeli na záhrade u spolužiaka a potom šup - na obed.

UROB SI SVOJU KNIHU

UROB SI SVOJU KNIHU

K prvákom zavítala autorská dvojica Zuzana Berová a Peter Bero, tvorcovia učebníc matematiky. Prišli so zážitkovým workshopom Urob si svoju knihu. Po vzájomnom úvodnom predstavení autori  stručne porozprávali o svojej práci a vysvetlili žiakom, čo bude náplňou ich práce. Nasledoval brainstorming o tom, čo všetko je potrebné, aby mohla vzniknúť knižka. Po rozdelení do skupín žiaci aktívne pracovali a neskôr svoju knihu prezentovali. Po záverečnom hodnotení každý dostal za odmenu darček – knihu od autorov. Za úžasný zážitok veľmi pekne ďakujeme.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

Na Slovensku za 20 rokov už klokanilo 1260400 žiakov. My patríme medzi nich. Najlepší z nás vypočítal úspešne všetky úlohy a získal krásnych 100%. Takých šiestakov je na Slovensku len 49 a náš Marek Romančík je medzi nimi. GRATULUJEME!

INFORMÁCIE PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

Vážení rodičia, v prílohe si po kliknutí pozrite všetky potrebné informácie pre Vás a vaše dieťa, ktoré sa chystá na zápis do prvého ročníka našej školy.

Protokol_o_zapise.doc

Informacie_pre_rodicov_prvaka.doc

PRVÉ MIESTO V CELOSLOVENSKOM FINÁLE

PRVÉ MIESTO V CELOSLOVENSKOM FINÁLE

Jazykovej štafety 2017 v anglickom jazyku získala 19.5.2017 vo svojej kategórii trojica žiakov šiesteho ročníka: Jakub Jedlička, Dominik Marček a Marek Romančík. Súťažiaci riešili úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a konverzácie. Gratulujeme k vynikajúcemu výkonu a tešíme sa z úspechu.  

NAŠA MALÁ GYMNASTKA

NAŠA MALÁ GYMNASTKA

Kristínka Rusnáková, žiačka 2.A triedy sa v dňoch 13. - 14. mája zúčastnila medzinárodnej súťaže v Budapešti. Získala krásne 4. miesto. Blahoželáme!

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM
Aj tento školský rok sa v Pezinku konala okresná súťaž v prednese poézie, prózy a piesne v anglickom jazyku "Novodobo so Shakespearom."
Žiaci našej školy opäť dosiahli vynikajúce výsledky:
Hugo Kováč, šiesty ročník
2. miesto v prednese prózy,
Matúš Kúšik, siedmy ročník
2. miesto v prednese poézie,
Laura Sisková, siedmy ročník
2. miesto za interpretáciu piesne s hudobným doprovodom,
Tamara Jakimová, šiesty ročník
3. miesto za za interpretáciu piesne bez hudobného doprovodu.
Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!

DEŇ MATIEK 2017

DEŇ MATIEK 2017

Takmer na celom svete si v druhú májovú nedeľu pripomíname sviatok - Deň matiek. Aj naša škola si každoročne uctí tento významný deň a aktivisti Grinavy, Združenie rodičov a priateľov školy, poslanci i všetci žiaci a učitelia pripravia pre všetky mamy krátky program. Tohtoročný bol za krásneho slnečného počasia. Nedeľné teplé slniečko iba umocňovalo naše stretnutie s mamami aj starými mamami našich žiakov. Deti jednotlivých tried od Materskej školy až po najstarších ôsmakov pripravilli vystúpenia plné milých slov, básní a piesní, ktorými sa prihovárali svojim najbližším. Vystúpila aj folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc a výtvarníčka pani Popeláková predstavil všetkým svoju tvorbu. Milé podujatie sa vydarilo. Všetko si môžete pozrieť vo fotoalbume.

FIRMA HENKEL U NÁS

FIRMA HENKEL U NÁS

Firma Henkel pripravila pre žiakov 1.,2. a 3. ročníka zaujímavý zábavno-vzdelávací program. Deti sa formou animovaného filmu zoznámili s témou trvalej udržateľnosti a ujasnili si tento pojem. Diskutovali na tému zlepšenia životného prostredia, šetrenia energie a vody, triedenia odpadu. Neskôr si svoje vedomosti overili v pracovných listoch. Za odmenu dostali diplom a pekný darček. Ďakujeme.

BESEDA O KNIHE: ŽIVOT ADAMA

BESEDA O KNIHE: ŽIVOT ADAMA

Žiaci našej privítali na našej pôde spisovateľa Petra Opeta. Porozprával o svojej knižke Život Adama. Jeho rozprávanie deti podporili svojimi otázkami a živá diskusia trvala takmer hodinu. Vo fotoalbume si môžete pozrieť obrázky z priebehu peknej besedy.

DEŇ UČITEĽOV 2017

DEŇ UČITEĽOV 2017

V deň výročia narodenia Jána Amosa Komenského si učitelia pripomínajú jeho významnú úlohu pri formovaní školstva u nás a zároveň slávia svoj sviatok - Deň učiteľov. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy, pána Ondreja Koreňa si všetci zamestnanci našej školy posedeli v príjemnej pivničke a podebatovali o práci, živote, povinnostiach i záľubách. V tohtoročných oslavách získala ocenenie od mesta Pezinok aj naša kolegyňa Ivana Feketeová. Blahoželáme!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA OREŠÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA OREŠÍ

V piatok, 17. marca sa zišlo na našej škole niekoľko desiatok rodičov s deťmi, ktorí sa prišli pozrieť ako naša škola vyzerá zvnútra a ako fungujú jednotlivé triedy na 1. stupni. Podujatie s názvom Deň otvorených dverí bolo úspešné a predškoláci sa zastavili na viacerých stanovištiach kde si vyskúšali svoju zručnosť, postreh, vedomosti. Myslíme si, že aj ich rodičia boli spokojní. Blížiaci sa zápis nových prváčikov sa blíži a my sa tešíme na nových žiakov školy.

GEOGRAFIA NETRADIČNE

GEOGRAFIA NETRADIČNE

Piataci v tomto období preberajú na hodinách geografie sopečnú činnosť na Zemi. Chlapci vytvorili funkčný model sopky a predviedli ho svojmu učiteľovi. Aj takto sa môžeme priblížiť k javom, ktoré sa odohrávajú v prírode a sú príliš nebezpečné a náročné na priame pozorovanie aktívnej sopky na našej planéte.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN NA 1. STUPNI

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  NA 1. STUPNI

V stredu, 1. marca 2017, sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci I. stupňa a zábery zo súťaže si pozrite vo fotoalbume.

ŠTEDROSŤ NAŠICH TRETIAKOV

ŠTEDROSŤ NAŠICH TRETIAKOV

V polovici februára 2017 prišlo zo Slovenskej Katolíckej Charity poďakovanie žiakom 3.A triedy za finančnú pomoc deťom subsaharskej Afriky prostredníctvom verejnej zbierky: Pôstna krabička pre Afriku 2016. Naše deti sa tejto aktivity zúčastnili a aj ich finančné prostriedky pomohli postaviť murovanú škôlku pre 70 detí v Ugande. Fotografie škôlky si pozrite vo fotoalbume.

Vďaka za štedrosť, tretiaci!

NOC V ŠKOLE 2017

NOC V ŠKOLE 2017

Združenie rodičov a priateľov školy, Školská rada a učitelia pripravili tesne pred Jarnými prázdninami 2017 zaujímavé podujatie pre žiakov 5. - 8. ročníka - Noc v škole. Začínali sme o 18.oo a hneď napínavo a zábavne. Dvojkolová súťaž podla vzoru Pevnosť Boyard mala desať stanovíšť na ktorých si postupne mnohí chlapci a dievčatá vyskúšali svoju zručnosť, šikovnosť, rýchlosť, intuíciu, postreh,... Za správne vyriešené úlohy získavali indície a všetko sa meralo časom. Dve družstvá spolu súperili a bolo to skutočne vyrovnané. Vo fotoalbume si pozrite reportáž z priebehu celej súťaže.

Po chutnej večeri nasledovala diskotéka a premiertanie filmu. Končilo sa skutočne neskoro večer. Ráno budíček, raňajky a nový deň začal.

VALENTÍNSKA POŠTA

VALENTÍNSKA POŠTA

Na Valentína mali naši žiaci možnosť potešiť niekoho blízkeho. Mohli tak urobiť prostredníctvom valentínskej pošty. Stačilo napísať pár milých riadkov, nakresliť obrázok s venovaním. Dvaja šikovní poštárikovia sa postarali o doručenie každej Valentínky. Veríme, že sme tak mnohým vyčarili úsmev na tvári. Celé podujatiepripravili najmenší žiaci z 1.A triedy so svojou pani učiteľkou Sabolovou. Vo fotogalérii si pozrite niekoľko obrázkov z tohto milého podujatia.

ZÁŽITKOVÉ UČENIE NA HODINÁCH PRÍRODOVEDY

ZÁŽITKOVÉ UČENIE NA HODINÁCH PRÍRODOVEDY

Žiaci 3.A zažili radosť pri montáži a testovaní jednoduchých elektrických obvodov. Vrcholom zážitkového učenia bolo púšťanie padáčikov vlastnej výroby z rôznych materiálov a tvarov z okien školy. Radosť detí bola veľká.

KARNEVAL 2017

KARNEVAL 2017

Na záver prvého polroku sme si okrem hodnotenia žiakov a rozdávania Výpisu klasifikácie pripravili pekný karneval. Vo fotoalbume si pozrite aké masky si naši žiaci pripravili a ktoré zvíťazili.

ZÍSKALI SME MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT JOLLY PHONICS

ZÍSKALI SME MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT JOLLY PHONICS

Naša škola získala medzinárodný certifikát Jolly Phonics, stala sa členom svetového programu Jolly Phonics. Metodikou Jolly Phonics vyučujeme na našej škole čítanie a písanie v anglickom jazyku od prvého ročníka. Jolly Phonics je od novembra 2014 akreditovaným vzdelávacím programom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

VIANOČNÁ KAPUSTNICA a BAZÁR 2016

VIANOČNÁ KAPUSTNICA a BAZÁR 2016

V posledné dni pred Vianocami sme si v našej škole pripravili dve milé podujatia. Všetci zamestnanci ZŠ a MŠ si posedeli pri vianočnej kapustnici a žiaci našich tried pripravili pre školu a svojich rodičov predvianočný bazár, ktorého výťažok sme sa rozhodli venovať našim družinárom na nákup pomôcok pre voľnočasové aktivity. Vo fotogalérii si pozrite reportáž z týchto pekných podujatí.

VÍŤAZI KRAJSKÉHO KOLA MEDZINÁRODNEJ JAZYKOVEJ ŠTAFETY V ANGLICKOM JAZYKU

VÍŤAZI KRAJSKÉHO KOLA MEDZINÁRODNEJ JAZYKOVEJ ŠTAFETY V ANGLICKOM JAZYKU

Trojica šiestakov - Dominik Marček, Jakub Jedlička a Marek Romančík zvíťazila vo svojej kategórii v krajskom kole medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku: "Jazyková štafeta - Language Relay." Žiaci súťažili v jazykovom trojboji, ktorý pozostával z gramatiky, slovnej zásoby a konverzácie. So svojimi vedomosťami anglického jazyka spoločne zabojujú v máji 2017 v celoslovenskom finále súťaže. Gratulujeme k fantastickému výkonu a držíme palce vo finále!

MIKULÁŠ NA OREŠÍ 2016

MIKULÁŠ NA OREŠÍ 2016

Aj v tomto roku k nám zavítal  Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertami a anjelmi. V každej triede ho privítali deti peknou básničkou alebo piesňou a odmenou im bola malá sladkosť.

NIGER, KRAJINA V SRDCI AFRIKY

NIGER, KRAJINA V SRDCI AFRIKY

Presne na Mikuláša pripravil pán riaditeľ, ktorý vyučuje geografiu, prednášku s besedou a prezentáciou krásnych a zaujímavých fotografií o krajine Niger. Táto stredoafrická krajina v rovníkovej oblasti afrického kontinentu je približne 20 krát väčšia ako Slovensko, ale s dvojnásobným počtom obyvateľov. Pre nás Európanov veľmi zaujímavá a nezvyčajná krajina aj s jej obyvateľstvom. Tradície, zvyky, odievanie, kultúra. Všetko iné, ako sme zvyknutí u nás. Keďže naša škola spolupracuje s jednou z afrických škôl v Rwande, prednáška Milana Grella bola pre všetkých veľmi zaujímavou. Dôkazom bola záverečná beseda, v ktorej náš prednášateľ odpovedal na všetky zvedavé otázky žiakov.

SÚŤAŽ VO FLORBALE

SÚŤAŽ VO FLORBALE

Naši chlapci zo 6., 7. a 8. ročníka sa zúčastnili v piatok, 2. decembra 2016 Obvodného kola vo florbale, ktoré pripravilo pezinské gymnázium. Osem zúčastnených škôl, dobrá nálada, vysoké nasadenie všetkých hráčov. Hralo sa v dvoch skupinách a víťazi sa stretli vo finále. Aj napriek dobrej hre sa našim chalanom nepodarilo postúpiť do zápasov o prvenstvo. Nevadí, nabudúce to hádam dokážeme. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy, chlapci!

BESEDA O AUSTRÁLII

BESEDA O AUSTRÁLII

Klub pezinských sprievodcov pod vedením pána Roneca pripravil pre žiakov našej školy zaujímavú besedu o Austrálii. Rozsiahle a pútavé informácie podporené premietanými obrázkami zo života ľudí na tomto kontinente všetci sledovali s napätím. Na záver odpovedali naši hostia na otázky žiakov. Nechýbala ani ukážka pštrosieho vajca a kožušina z kengury. Ďakujeme za pútavú debatu!

CELOSVETOVÁ SÚŤAŽ "SHAKESPEARE 2016"

CELOSVETOVÁ SÚŤAŽ "SHAKESPEARE 2016"

Naši žiaci úspešne reprezentovali Slovensko a našu školu v celosvetovej literárnej súťaži v tvorivom písaní "Shakespeare 2016." Súťažiaci mali napísať príbeh na motívy známej komédie: Sen noci svätojánskej. Gratulujeme a za výbornú reprezentáciu ďakujeme týmto žiakom: Filip Hajtmánek - 5. ročník, Jakub Jedlička a Hugo Kováč - 6. ročník, Tomáš Srnánek - 7. ročník.

SVETOVÁ VÝSTAVA O KOZMONAUTIKE COSMOS DISCOVERY

SVETOVÁ VÝSTAVA O KOZMONAUTIKE   COSMOS DISCOVERY

Na svetovej výstave o kozmonautike Cosmos Discovery sme prežili naozajstné príbehy hrdinov, ktorí prekročili hranicu atmosféry. Dotkli sme sa Mesiaca, usadili sa do riadiacej kabíny raketoplánu, vstúpili na palubu vesmírnej stanice. Zažili sme skvelú zábavu, ale aj veľa nových poznatkov pre všetkých.

Každý videl stovky exponátov mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov od historického začiatku až k súčasným plánovaným misiám. Výstava je rozdelená do 10 galérií, v ktorých sme videli viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, modely orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty. Vo fotogalérii si pozrite reportáž z výstavy, ktorú sme navštívili v pondelok, 14. novembra.

SOKOLIARI U NÁS V GRINAVE

SOKOLIARI U NÁS V GRINAVE

Sokoliari spoločnosti ZAYFERUS z južnej Moravy navštívili našu školu s výukovým programom o dravých vtákoch. Na futbalovom ihrisku nám postupne ukázali sovy, sokoly, orly, ba dokonca supa. Na začiatku nám pútavou prednáškou spojenou so súťažou predstavili jednotlivé dravé vtáky a niečo z ich života. Ukážky spôsobov lovu jednotlivých druhov boli obdivuhodné. Oplatilo sa. Takto komplexne sme ešte naše aj exotické dravé vtáky nikdy nezažili.

TEKVICOVÁ PÁRTY 2016

TEKVICOVÁ PÁRTY 2016

Posledný septembrový piatok sa stal pre našich žiakov každoročnou jesennou udalosťou. Áno bola to už tradičná TEKVICOVÁ PÁRTY! Popoludní - po vyučovaní - sme sa stretli všetci: žiaci, rodičia, starí rodičia, kamaráti, všetci zamestnanci a priatelia školy. Počasie nádherné, rovnako ako nálada na školskom dvore. Viac ako päťdesiat exponátov súťažilo o najlepší, najzaujímavejší, najvtipnejší výtvor z tekvice. Každá trieda mala tradične vytvorený svoj stánok, v ktorom ponúkalli žiaci svoje výtvory, produkty, dobroty od výmyslu sveta. Zisk každej partie smeroval do fondu triedy - veď peniažky sa zídu na ďalšie aktivity každého kolektívu. Vo fotodokumentácii si pozrite náladu a atmosféru, ktorá panovala až do zotmenia na tomto nádhernom podujatí.

DO ŠKOLY NA BICYKLI 2016

DO ŠKOLY NA BICYKLI 2016

Prvý ročník kampane Do školy na bicykli 2016 sa uskutočnil od 19. do 30. septembra. Kampaň bola vyhlásená národným cyklokoordinátorom pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.  HLAVNÉ CIELE KAMPANE:

1. Priniesť radosť z cesty do školy.
2. Zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a študentov.
3. Povzbudenie žiakov v dochádzaní do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo.
4. Zníženie motorovej dopravy a dopravných kolapsov v okolí škôl.
5. Zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave.

Naša škola sa kampane zúčastnila dňa 29. 9. 2016 a účasť bola podľa doterajších štatistík vysoko nadpriemerná. Viac ako 55% našich žiakov prišlo v tento deň do školy na bicykli či kolobežke. Najlepšou triedou bola 7.A, ktorá prišla do školy komplet na bicykloch, teda 100%-tná účasť. Blahoželáme a ďakujeme, siedmaci!

VINOBRANIE 2016

VINOBRANIE 2016

Začiatkom každého školského roka sa aj naša škola zapája do aktivít mesta. Najväčším podujatím je určite Vinobranie. Ani v tomto roku sme nechýbali v alegorickom sprievode. V galérii fotografií si pozrite reportáž z celého sprievodu.

Naši prváci - víťazi v Jolly Phonics súťaži

 
So žiakmi prvého ročníka sme sa v rámci vyučovania anglického jazyka zapojili do súťaže, ktorú organizovalo Jolly Phonics centrum. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia Jolly Phonics so svojimi žiakmi z celého Slovenska. Naši prváci sa prezentovali video - nahrávkou z vyučovacej hodiny, odučenej metódou Jolly Phonics, na ktorej s použitím interaktívnej tabule čítali z elektronickej knihy. V súťaži získali najviac hlasov a zvíťazili.
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

DEVIATACI SA LÚČILI

DEVIATACI SA LÚČILI

Tradíciou našej školy je, že deviataci, žiaci končiaci svoje štúdium na Oreší,sa lúčia s vedením školy a celým pedagogickým zborom. Vo fotoarchíve si pozrite zopár obrázkov rozlúčky žiakov v zborovni.

VIANOČNÁ AKADÉMIAVIANOČNÁ AKADÉMIA

ZBER PAPIERA 2015/2016

ZBER PAPIERA 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž žiakov v zbere papiera. Vyhrali žiaci 2.A triedy s celkovým množstvom 3551kg. Neuveriteľné sa stalo skutkom! Najlepší zberači boli: 1. miesto: Šimon Klamo - 1476kg papiera, 2. miesto: Peter Pindiják - 985kg papiera, 3. miesto: Nicolas Živner - 700kg papiera. Blahoželáme druháci!

K r i s t í n k a R U S N Á K O V Á malá gymnastka

K r i s t í n k a  R U S N Á K O V Á           malá gymnastka

Oddiel modernej gymnastiky pri TJ Sokol Bratislava sa venuje mládeži od útleho veku. Aj naša žiačka 1.A triedy Kristínka Rusnáková navštevuje tento oddiel. Na posledných Majstrovstvách Bratislavy v gymnastike získala vo svojej kategórii nádherné 2. miesto. Blahoželáme, Kristínka!

LITERÁRNA SÚŤAŽ CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

LITERÁRNA SÚŤAŽ CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINOK

V literárnej súťaži Cena primátora mesta Pezinok sa dvaja naši siedmaci umiestnili na popredných miestach. Miška Matoková získala 1. miesto v kategórii próza a Simon Živner 2. miesto v kategórii poézia.

Máme majstra východnej Európy

Máme majstra východnej Európy

V nedeľu, 12.6.2016 sa náš žiak Tomáš Srnánek stal majstrom východnej Európy v Inline Alpine slalom (slalom na korčuliach). Šampionát sa konal v meste Karpacz na hranici Poľsrak, ČR a SR. Tomášovi srdečne gratulujeme, a prajeme mu veľa podobných úspechov.

Krúžok paličkovania

Pre mnohých už dávno zabudnuté umenie našich starých mám sa snažia šikovné dámy z klubu paličkovania v Grinave oživiť prostredníctvom krúžku, ktorý každý týždeň úspešne vedú. Naše malé dievčatá sú veľmi šikovné a trpezlivé a dúfame, že v tejto krásnej činnosti budú pokračovať aj od septembra.

ZMENA ODHLASOVANIA Z OBEDOV V ZŠ A MŠZMENA ODHLASOVANIA Z OBEDOV V ZŠ A MŠ

Vzhľadom na plánovanú uzávierku v sklade potravín našej jedálne je možné odhlasovať deti z obedov maximálne do 27.6.2016 do 7.30 hodiny. Po tomto termíne už nebude možné deti odhlasovať, ale rodičia si budú môcť v neprítomnosti dieťaťa obed vyzdvihnúť.
Ďakujem za pochopenie.
                                                                                                    Vedúca Šj - Mináriková Elena

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2016

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2016

Na začiatok júna sa naše decká vždy tešia. Veď je to ich sviatok! Ich radosť je vždy dvojnásobná - ide sa na malý výlet a ... neučí sa! Naším obľúbeným miestom je priestor pri Grinavských jazerách. Iba niekoľko metrov za posledným domom začínajú vinohrady a po pár sto metroch sa nám naskytne fascinujúci pohľad na prírodu v okolí jazierok, ktoré roky slúžili na zavlažovanie viniča. Na obrázkoch fotoalbumu si pozrite náladu, ktorá vládla na lúčke pri druhom jazere. Ešte jedna skutočnosť.Šiestaci zistili, že aj v tomto roku pripadol MDD na 1. jún!

JOLLY PHONICS U NÁS V ŠKOLE

JOLLY PHONICS U NÁS V ŠKOLE

Už v prvom ročníku sa učíme čítať a písať v anglickom jazyku.

Vo výučbe anglického jazyka máme od prvého ročníka zaradený program s využitím metódy Jolly Phonics. Jolly Phonics  je multi-zmyslový vzdelávací program navrhnutý špeciálne pre malé deti (od 3 rokov). Program je zameraný na výučbu čítania a písania v anglickom jazyku už od skorého veku. O našich ďalších aktivitách sa dozviete po otvorení podstránky JOLLY PHONICS na hornej lište.

BESEDA S VRCHNÝM INŠPEKTOROM O HASIČOCH

BESEDA S VRCHNÝM INŠPEKTOROM O HASIČOCH

V stredu, 25. mája 2016 navštívil našu školu Vrchný inšpektor DPO SR, Peter Ronec. Na besede s výstavou fotografií o histórii a súčasnosti hasičstva u nás nám lektor Ronec pútavo porozprával práve pri príležitosti sviatku svätého Floriána, patróna hasičov. Vo fotogalérii si pozrite obrazovú reportáž  tohto podujatia.

ATLETICKÝ PREBOR ŽIAKOV ZŠ OBVODU PEZINOK

ATLETICKÝ PREBOR ŽIAKOV ZŠ OBVODU PEZINOK

Aj v tomto roku (vo štvrtok, 19. mája 2016) sa zúčastnili naši žiaci obvodného kola základných škôl v atletike. Súťažili sme v individuálnych disciplínach - beh na 60m, 300m, 1000m, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a skok do diaľky. Úspešne nás reprezentovali títo žiaci: Ondrej Hlavatovič, Peter Virgovič, Denis Lachmann, Tomer Jacob a dievčatá: Ivana Juranová, Simona Sandtnerová a Darina Halenkovičová. Ďakujeme chlapci a dievčatá! Jednotlivé výsledky a celkové vyhodnotenie očakávame v najbližších dňoch. Vo fotogalérii si môžete pozrieť obrázky ako naši súťažili.

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM
V dňoch 19.-21. 4. 2016 sa v Pezinku konala okresná súťaž v prednese poézie, prózy a piesne v anglickom jazyku "Novodobo so Shakespearom."
Žiaci našej školy dosiahi vynikajúce výsledky:
Hugo Kováč, piaty ročník1. miesto v prednese prózy (kategória: 5.-7.roč.),
Barbora Jakimová, deviaty ročník - 1. miesto za interpretáciu piesne bez hudobného doprovodu,
Laura Sisková, šiesty ročník - 3. miesto za interpretáciu piesne bez hudobného doprovodu.
Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!

TESTOVANIE DEVIATAKOV 2016

TESTOVANIE DEVIATAKOV 2016

Aj v tomto roku prebehli na všetkých základných školách školách testy pripravenosti deviatakov z predmetov Slovenský jazyk a Matematika. Testy prebehli v stredu, 6. apríla a s akými výsledkami, to sa dozvieme až po vyhodnotení.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA OREŠÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA OREŠÍ

V piatok, 4. marca 2016 sme v škole na Oreší otvorili dvere širokej verejnosti. Tešili sme sa najmä z detí, ktoré k nám smerujú zo škôlky a prídu aj na zápis do prvého ročníka. Tohtoročný Deň otvorených dverí bol koncipovaný ako putovanie za zaujímavosťami jednotlivých kontinentov našej planéty. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí a napokon v priestoroch telocvične hľadali aj poklad. Myslíme si, že podujatie bolo veľmi vydarené a všetkým sa páčilo. Nuž tak ďakujeme za návštevu priatelia a tešíme sa na zápise nových prváčikov u nás v škole! Vo fotogalérii si pozrite obrázky z priebehu celého Dňa.

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2015

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2015

V pondelok, 21. decembra, celá naša škola aj so škôlkármi pripravila slávnostnú Vianočnú akadémiu pre všetkých rodičov a priateľov školy. Myslíme si, že náš program sa opäť vydaril. Opakovaný búrlivý aplaus bol toho neklamným dôkazom. Nuž tak veselé Vianoce priatelia!

VÝSTAVA TITANIC 2015

VÝSTAVA TITANIC 2015

V týchto dňoch sa v bratislavskej Inchebe predstavila unikátna výstava o histórii a zániku snáď najslávnejšej lode v histótii námorníctva - Titanic. Aj žiaci našej školy mali možnosť dozvedieť sa všetko o vzniku tejto superrlode až po jej tragický koniec, keď pri zrážke s ľadovcom skončila svoju prvú zaoceánsku plavbu z Európy do Ameriky. Žiaci dostali pri vchode vstupenky, ktoré boli vernou napodobeninou lodného lístka skutočných pasažierov. Neuveriteľne zaujímavá, interaktívna výstava na všetkých veľmi zapôsobila. V závere celej expozície si každý žiak - cestovateľ mohol nájsť toho "svojho" pazažiera, zistiť si ktorou triedou cestoval a napokon aj to, či haváriu Titanicu prežil. Vo fotogalérii si pozrite trošku rozmazané (nesmel sa používať blesk a celá expozícia bola v tajuplnej tme) o to však pôsobivejšie fotografie našej výpravy po stopách plavby Titanicom.

NÁVŠTEVA ŠKOLY v AFRICKEJ RWANDE

NÁVŠTEVA ŠKOLY v AFRICKEJ RWANDE

Priaznivec našej školy, občan Grinavy a cestovateľ Milan Grell je v Afrike. Navštívil aj miestnu školu, do ktorej priniesol pozdrav od našich žiakov v podobe veľkého ručne maľovaného plagátu. Žiaci 4.A triedy nakreslili obraz a podpísali ho odtlačkami rúk všetkých maliarov.       

TEKVICOVÁ PÁRTY 2015

TEKVICOVÁ PÁRTY 2015

S príchodom októbra sa každoročne blíži oslava Babieho leta v podobe Tekvicovej párty na Oreší. Vyrezané tekvičky v podobe krásnych, vtipných, smiešnych i strašidelných figúrok, tvárí a postavičiek vyzdobili nádvorie školy aj v prvý piatok tohtoročného októbra. Počasie výborné, muzička, bufet, nálada skvelá a množstvo stánkov, v ktorých deti jednotlivých tried predvádzali a ponúkali všetkým rôzne dobroty a darčeky. Prvé pokusy v lukostreľbe, hry na lúke pri škole a zábava až do západu Slnka. Vo fotogalérii si pozrite obrázky výtvorov našich žiakov a ich rodičov a celý priebeh milého podujatia až po vyhlásenie najlepších tvorcov tekvíc - svetlonosov.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

UČÍME SA LIETAŤ BALÓNOM

UČÍME SA LIETAŤ BALÓNOM

Práve deň po prvom lete balónom /4. 6. 1783, bratia Montgolfierovci / sme aj my v škole zatúžili vzlietnuť do výšky. Skúsení vzduchoplavci nám v piatok, 5. 6. 2015 pripravili nádherný teplovzdušný balón s objemon 3500 kubíkov. Až po naplnení vzduchom sme si všetci uvedomili, aký obrovský v skutočnosti balón je. Veď na oblohe vyzerá ako detská hračka !?! Kôš pre pasažierov aj s kapitánom a celý balón boli pevne pripútaní tromi lanami k zemi. Štvrtým lanom sa korigovala horizontálna poloha koša. Viacerí žiaci si aj vyskúšali krátky let na pripútanom balóne. Aj náš školský fotograf bol pri tom a urobil exkluzívne zábery na zemi aj vo vzduchu. Už ste videli areál školy a Grinavu z vtáčej perspektívy? Pozrite si ako to v deň nášho lietania vyzeralo v galérii fotografií.

PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA V HOKEJBALEPUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA V HOKEJBALE

Tesne pred koncom školského roka pripravili pezinskí hokejbalisti okresný turnaj o Pohár primátora mesta Pezinok. Naši chlapci obhájili minuloročné nádherné tretie miesto a vo finálovej skupine porazili družstvo gymnázia. Blahoželáme chlapci a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

PREKVAPENIE V NOVOM ROKU

PREKVAPENIE V NOVOM ROKU

V čase vianočných prázdnin nám firma Extrem klub Žilina pripravila vskutku krásne Novoročné prekvapenie.

V priestoroch telocvične vyrástla novučičká lezecká stena, ktorá svojimi rozmermi prekonáva všetky steny v okrese Pezinok. Jej výška 7,5 metra a šírka 5 metrov umožňuje štyri horolezecké cesty rôznej náročnosti.

V prvý deň, 8. januára, sme sa všetci stretli v priestoroch telocvične a za účasti primátora mesta Pezinok Olivera Solgu a ďalších zástupcov mesta sme lezeckú stenu slávnostne otvorili. Od prvých dní nového roku 2015 je pripravená pre všetky deti materskej školy, žiakov Základnej školy na Oreší a bude k dispozícii aj k zmluvnému prenájmu pre širokú verejnosť.

Celé dielo bolo realizované z príspevkov 2% z daní rodičov detí našej školy. V galérii Fotoalbumu si môžete pozrieť, ako to vyzeralo pri slávnostnom otvorení lezeckej steny a ako si ju naši žiaci, za bezpečného istenia lezcov Extrem klubu Žilina vyskúšali.

OSLAVY 70. VÝROČIA KONCA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

OSLAVY 70. VÝROČIA KONCA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s mestom Pezinok a našou základnou školou si dňa 6. mája pripomenul koniec II. svetovej vojny. Žiaci školy pripravili program, ktorý priblížil hrôzy vojny a oslobodenie našej krajiny. Fotografie z priebehu tohto významného sviatku si pozrite v galérii.

Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ školy

KREDITY UČITEĽOV ŠKOLY.

V priloženom súbore si pozrite kreditné body, ktoré dosiahli pri svojom štúdiu jednotliví pedagógovia našej školy.

Kredity(1).xlsx

Mapa

TOPlist

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Navigácia

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLY NA OREŠÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLY               NA OREŠÍ

Vážení rodičia, milé deti!

Ďakujeme Vám za návštevu našej školy počas Dňa otvorených dverí. Obrázky z celého priebehu rozprávkového putovania za pokladom si môžete pozrieť v časti Fotoalbum.

Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ

DEŇ MATIEK 2015

DEŇ MATIEK 2015

V druhú májovú nedeľu si celý svet pripomína Deň matiek. Naša škola nemohla chýbať a pripravila pre všetky mamičky a babičky v Grinave milý program. Od prvákov až po deviatakov. Každá trieda prispela svojou troškou. Do konca prišli aj naši škôlkári a svojím krátkym programom prekvapili všetkých prítomných. Združenie rodičov a priateľov školy ponúklo malé občerstvenie a muži pod vedením riaditeľa našej školy a poslancov mesta Pezinok odmenili každú mamu pekným kvietkom. Ďalšie obrázky si pozrite vo fotogalérii.

VYHODNOTENIE MATEMATICKÉHO KLOKANA 2015

VYHODNOTENIE MATEMATICKÉHO KLOKANA 2015

V piatok, 12. júna 2015 prebehlo na našej škole vyhodnotenie úspešných riešiteľov celoštátnej súťaže Matematický klokan 2015. V našej triede v prírode sa stretlo hádam 50 žiakov, ktorým sa podarilo získať ocenenie Matematický klokan. Blahoželáme, dievčatá a chlapci!

VIANOČNÉ ŽELANIE

VIANOČNÉ ŽELANIE

Vážení rodičia, milí žiaci a všetci priatelia našej školy! 

V tieto sviatočné dni Vám všetkým želám príjemné prežitie sviatkov Vianoc a do nového roka 2016 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ školy