Navigácia

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO - "Dodávka stravných poukážok"

Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 03  Pezinok podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len „ZVO“ v profile zverejňuje zadávanie zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním.

zverejnené 29.01.2014
Informácia o zadávaní zákazky: informacia_o_zadavani_zakazky.pdf

 
Základná škola s materskou školou, Orešie 3, 902 03  Pezinok vyhlásila dňa 04.02.2014 verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky. Potrebné informácie k predloženiu ponuky sú uvedené v priloženej Výzve na predloženie ponuky.
 
zverejnené 04.02.2014
Výzva na predloženie ponuky:vyzva(1).pdf

 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria