Navigácia

Materská škola

Školská jedáleň

 

Školské stravovacie zariadenie

 

Telefón :   033 642 242  mobil : 0911225764

               mail: sjoresiepezinok@gmail.com Vedúca školskej jedálne: Elena Mináriková 

                            

 
 

Dôležité informácie:

 

Poplatky za stravu treba uhradiť vždy vopred a to najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca!!!

 

Spôsoby odhlasovania detí zo stravy

 

 • Deň vopred do 14:00 hod. si rodičia môžu odhlásiť dieťa na nasledujúci deň osobne alebo telefonicky.

 

 

 • V pondelok ráno do 7.15 hod. iba z dôvodu ochorenia dieťaťa počas víkendu sa odhlasujú rodičia priamo u vedúcej ŠJ- v pondelok 7.00 hod až 7.15 hod. telefonicky,  alebo osobne.

Po tomto čase odhlasovanie nie je možné, rodičia majú možnosť prísť si po stravu do ŠJ s vlastnými obedármi.

 

Pedagogickí pracovníci nezodpovedajú za odhlasovanie vášho dieťaťa zo stravy!

 

Ostatné informácie ohľadom stravovania, poplatkov a jedálneho lístka nájdete na webovej stránke ZŠ s MŠ Orešie 3

 www.zspezinokoresie.edupage.org

 

 

elp.edupage.org/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria