Navigácia

Materská škola

Kontakty MŠ

ODHLASOVANIE detí zo stravovania

!!!deň vopred do 14:00   

Vedúca školskej  jedálne:   0911 225 764

Zástupkyňa pre MŠ:   0911 225 619

Riaditeľka ZŠ s MŠ:    033 642 2249, 0911 733 620

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria