Navigácia

Školské tlačivá a dokumenty

Výška príspevku na čiastočnú úhradu v školách

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobudne účinnosť od 1.11.2011. Podľa neho sa upravuje výška príspevkov v školách a šk. zariadeniach.
K nahliadnutiu text schváleného VZN a Finančné pásma platné od 1.9.2011.

-      Financne_pasma_01092011.pdf

-      VZN_10-2011.doc

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria