Novinky Akcie školy Fotoalbum Videá Písomky / DÚ Média o nás JOLLY PHONICS Materská škola

Základná škola s MŠ Orešie 3 v Pezinku je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zoznam tried

Názov
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Feketeová
Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Simona Sviteková
Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Adámková
Foto Foto Foto
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Květoslava Hrdinová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Šimonová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Sabolová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ďureje
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Kulisievičová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Hvojniková
Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018