Navigácia

 • Hurááá letné prázdniny

  Ak by ste v piatok 24.6.2022 hľadali na ZŠ Orešie 1. A, hľadali by ste márne. Hneď ráno sa v priebehu niekoľkých minút premenila na stanové mestečko, v ktorom lavice a stoličky vystriedali stany a karimatky, lunch boxy nahradili špekáčiky s chrumkavým chlebíkom a horčicou a koncoročnej nervozite dal k.o.  prázdninový feeling. :) 

   

 • Športu zdar

 • Ako na financie? Svoje tipy ponúkajú žiaci 9. ročníka

  "Školenie" o tom, že je správne hospodárenie s peniazmi rovnako dôležité ako ich zarobenie, dostali dňa 22. júna 2022 žiaci 2. stupňa, počas krátkych projektových vstupov pripravenými žiakmi 9. ročníka. Ich súčasťou boli aj tipy, ako ušetriť, menej míňať a zvýšiť príjem, spôsob, ako si zostaviť finančný plán a udržať tak svoje financie pod kontrolou. V závere dominovali aj termíny ako - bankrot, hypotéka, inflácia...

 • ČÍTAJME SI...2022

  V pondelok 20.6.2022, s počtom 160 aktívne čítajúcich žiakov, sa naša škola zapojila do projektu s názvom „ČÍTAJME SI...“, ktorého organizátorom je Linka detskej istoty. Táto linka prijíma denne hovory priamo od detí a získava informácie o ich prežívaní a problémoch tak, ako to cítia ony samé. Veľká časť rozhovorov je aj o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o osamelosti, o nude, či o nízkej kreativite detí. A nie je práve čítanie - jednou z aktivít, ktoré môžu zmysluplne napĺňať voľný čas, podnecovať obrazotvornosť, rozvíjať fantáziu, obohacovať deťom slovnú zásobu, či pozitívne ovplyvňovať životné hodnoty? Veľa detí číta pravidelne, niektoré menej pravidelne a niektoré len tak povinne, čo musia v škole. Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Keďže čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, tak nám táto aktivita pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť sa do sveta fantázie, či možnosť identifikovať sa s knižnými postavami, ponúka tiež chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou a relaxovať. Umožňuje naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. A my veríme, že aj vďaka tomuto maratónu naši žiaci siahnu po knihe a zaujme ich svet kníh.V pondelok 20.6.2022, s počtom 160 aktívne čítajúcich žiakov, sa naša škola zapojila do projektu s názvom „ČÍTAJME SI...“, ktorého organizátorom je Linka detskej istoty. Táto linka prijíma denne hovory priamo od detí a získava informácie o ich prežívaní a problémoch tak, ako to cítia ony samé. Veľká časť rozhovorov je aj o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o osamelosti, o nude, či o nízkej kreativite detí. A nie je práve čítanie - jednou z aktivít, ktoré môžu zmysluplne napĺňať voľný čas, podnecovať obrazotvornosť, rozvíjať fantáziu, obohacovať deťom slovnú zásobu, či pozitívne ovplyvňovať životné hodnoty? Veľa detí číta pravidelne, niektoré menej pravidelne a niektoré len tak povinne, čo musia v škole. Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Keďže čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, tak nám táto aktivita pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť sa do sveta fantázie, či možnosť identifikovať sa s knižnými postavami, ponúka tiež chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou a relaxovať. Umožňuje naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. A my veríme, že aj vďaka tomuto maratónu naši žiaci siahnu po knihe a zaujme ich svet kníh.

 • Stretnutie Babičky s Vrzgošmi

  Keď sa dobrý nápad podarí, nemôže to dopadnúť inak, ako krásnym pocitom a úprimnou radosťou. Inak tomu nebolo ani v prípade čitateľského maratónu - Čítajme si, ktorý po dvojročnej odmlke opäť na chvíľu opantal našich knihožrútov. Počas prvej vyučovacej hodiny sme boli hostiteľmi my a v 5. ročníku privítali pani M. Hájikovú, známu najmä rodeným pezinčanom, ktorá je už dlhé roky zanietenou recitátorkou pre mesto Pezinok. Piatakov potešila Vrzgošmi. Radosť z čítania sme napokon posunuli aj mimo našu školu a na jednu hodinku zakotvili v DSS Pod Karpatmi, kde sa nám okrem vrúcneho privítania dostalo aj pocitu, že často stačí trochu úsmevu, trochu  záujmu a štipka odhodlania, aby sme potešili a vyčarili úsmev na tvári.Pre starkých v DSS sme zvolili jednu z nesmrteľných diel Boženy Nemcovej - Babička.Stret s inou generáciou sa tak piatakom dostal nielen cez literatúru, ale i osobným stretnutím, rozhovorom a cez krásny pocit zo  zdieľania.

 • Piknikovali sme

  So školským rokom 2021-22 sme sa rozlúčili v piatok 17. júna  na školskom dvore ZŠ Orešie rodinným piknikom. Úvod jeho 2. ročníka patril privítaniu pani riaditeľkou G. Fornerovou, po ktorom nasledovala rozlúčka predškolákov, súťažné disciplíny na stanovištiach, dražba  obrazov žiakov, bublinková show a po nej diskotéka pre malých i veľkých. Vstupenkou aj tento rok boli klobúk a dobrá nálada.

 • List od pani prezidentky Z. Čaputovej

  Na jednej z hodín slohu sa štvrtáci rozhodli napísať listy pani prezidentke. Po dvoch týždňoch ich milo prekvapil list priamo z prezidentskej kancelárie.

 • Ocenenia od pána primátora

  16.6.2022 prevzali z rúk primátora Pezinka žiaci našej školy štvrták Jakub Štilhammer a siedmak Jakub Križan ocenenie za svoju celoročnú školskú prácu. Srdečne blahoželáme

 • Zdraviu nazdravie

 • Divadelné predstavenie Malý princ.

  Koncom prvého júnového týždňa sa aj šiestaci vybrali na divadelné predstavenie do nášho obľúbeného divadla v Trnave. Tam už na nás čakala divadelná inscenácia pre malých, aj veľkých -   Malý princ, ktorého autorom je francúzsky spisovateľ Antoine de Saint -  Exupéry. Bol letcom, ktorý je často považovaný aj za filozofa a v tomto diele sa objavuje autorove zmýšľanie. Šiestaci boli týmto príbehom očarení. Počas cesty naspäť sme sa zastavili na zmrzline a sladko uzatvorili divadelný výlet. Už teraz vieme, že sa do trnavského divadla opäť vrátime.  

 • Maľovaná abeceda

  Dnes sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku konal VI.ročník súťaže v prednese poézie Maľovaná abeceda, vyhlásenej v rámci medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry. Našu školu reprezentovali tretiaci Tamarka Tichá, Dominika Kuzmíková, Veronika Hagarová a Martin Záhumenský, ktorí si to vyskúšali, videli, vypočuli a v silnej konkurencii Dominika a Martin aj vyhrali dve 3.miesta. Všetkým štyrom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa chuti do ďalších recitácií. JS

 • MDD - to be continued :)

 • MDD

  Svoj Deň detí žiaci na Oreší strávili kultúrne. V trnavskom divadle si pozreli veselú rozprávku o Troch tučniakoch, plnú zábavných momentov a pesničiek. Výkony hercov odmenili obrovským potleskom. Pri odchode dostali všetci milú pozornosť od vedenia divadla. A k tomu ešte neodmysliteľná zmrzlina. Štvrtáci sa na MDD vybrali na výpravu do prírody. Na štyroch stanovištiach vyriešili neľahké úlohy, za ktoré postupne dostali časti mapy. Na konci sa dočkali aj posledného stanovišťa, kde si našli sladký poklad. Všetci boli jednoducho skvelí. Na všetkých čakalo ešte ďalšie prekvapenie, a to super obed v škole. Ďakujeme

 • PRVÁCI A DEVIATACI NA SPOLOČNEJ HODINE SLOVENSKÉHO JAZYKA.

  Aj keď bol mesiac knihy už dávnejšie, deviataci v rámci hodiny slovenského jazyka navštívili triedu 1.A, aby im prečítali nejaké príbehy z knihy Budeme si čítať. Deviataci sa striedali v čítaní, prváci zaujato počúvali. Na koniec mali prváci za úlohu nakresliť obrázok k prečítanému textu, aby sme vedeli, či dávali pozor. Naši deviataci boli absolútne perfektní, keďže prvákom ponúkli svoju pomoc pri tvorbe obrázkov k textu. Akurát to vyšlo tak, že každý deviatak si našiel svojho prváka. Veď posúďte sami, ako ich spolupráca dopadla. 

 • Na krídlach lásky

 • Venované našim mamám

 • Prespávačka na Oreší

 • Testovanie 5. ročníkov

 • Knižná nádielka v ukrajinskom jazyku

 • Slávik Slovenska 2022

  Počas druhého májového týždňa sa v priestoroch Kultúrneho domu v Pezinku uskutočnilo obvodné kolo 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022. Tejto speváckej súťaže sa zúčastnil aj žiak našej školy – Martin Záhumenský z 3. B. Súťaž bola rozdelená na 3 kategórie podľa veku. Kategória, v ktorej súťažil aj náš žiak bola najpočetnejšia. Napriek veľkej konkurencii sa Maťko nestratil a získal od poroty súťaže čestné uznanie za výborne predvedený spevácky prejav. Prajeme mu veľa úspechov a nech mu to spieva aj naďalej.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok
  Orešie 3
  902 03 Pezinok
  zsgrinava@gmail.com
 • +421 (0)336422249 Riaditeľ
  +421 (0)911733620 Riaditeľ
  +421 (0)336400688 ZŠ
  +421 (0)336422630 MŠ
  +421 (0)336422242 ŠJ
  +421 (0)911225619 MŠ
  +421 (0)911225764 ŠJ
  +421 (0)911233620 ŠKD

Fotogaléria